A  A  A  |      En  |  文字版本  |  網頁指南  |  聯絡我們  |  搜尋

通達節目表香港話劇團 2018-2019 劇季通達專場
 
2018 / 9 / 16 - 2019 / 3 / 10
【表演藝術】
《一缺一》
 
2018 / 9 / 16
【表演藝術】
《奮青樂與路》(載譽重演)
 
2018 / 9 / 7 - 9
【表演藝術】
《燈亮時》
 
2018 / 8 / 26
【電影】
中英劇團 2018-2019 劇季通達專場
 
2018 / 8 / 25 - 2019 / 1 / 20
【表演藝術】
《過戶陰陽眼》(重演)
 
2018 / 8 / 25
【表演藝術】
《愛麗絲夢遊仙境》
 
2018 / 8 / 19
【表演藝術、工作坊】