A  A  A  |      En  |  文字版本  |  網頁指南  |  聯絡我們  |  搜尋

通達節目表有骨戲:《愛喪事家庭》(重演)
 
2017 / 12 / 23 - 24
【表演藝術】
香港戲劇協會《小井胡同》
 
2017 / 12 / 3
【表演藝術】
7A班戲劇組《失戀,我們分手吧!》
 
2017 / 11 / 25
【表演藝術】
《家‧寶》
 
2017 / 11 / 18
【表演藝術】
「創藝自強」— 共融展覽2017
 
2017 / 11 / 16 - 23
【本會節目、視覺藝術、其他】
《敢!觀花語》╴多元藝術導賞團(冬季)
 
2017 / 11 / 11 - 12 / 16
【視覺藝術】
《海盜》
 
2017 / 11 / 5
【表演藝術】
《消失的檔案》
 
2017 / 10 / 29
【電影】
哈囉Woof導盲犬步行嘉年華
 
2017 / 10 / 29
【其他】